+48 603 073 557 office@gasforindustry.eu

Kalorymetr Przenośny Gazowy BlueEye Mobile

Kalorymetr przenośny gazowy BlyEye Mobile to urządzenie mobilne zasilane z wewnętrzengo akumulatora do pomiaru ciepła spalania i wartości opałowej gazów palnych w różnych lokalizacjach.

Kalorymetr przenośny BlueEye Mobile

Kalorymetr Przenośny przeznaczenie i funkcje

Kalorymetr przenośny BlueEye™ Mobile zasilany bateryjnie, został zaprojektowany do użytku przenośnego. Naaładowana bateria, pozwala na nieprzerwane działanie przez 24 godziny. Połączenie realizowane jest za pomocą technologii Bluetooth® z dedykowanymi aplikacjami dla systemów iOS i Android. Szybkość próbkowania i wysoka dokładność zapewniają natychmiastowe rozpoznanie 11 parametrów (Hs, Hi, WIs, WIi, ρ, Z, s-AFR, MN, CO2, H2 mol%) mierzonego gazu.

Pojedyncze, obsługiwane jedną ręką szybkozłącza zapewniają łatwe, szybkie i bezpieczne połączenie z dowolnym źródłem gazu. Dopuszczalne ciśnienie wlotowe do 15 bar (nowe modele). Dane pomiarowe są zbierane i zapisywane w aplikacji, a następnie przesyłane do naszej usługi chmurowej (www.blueeye-mobile.com). Dostęp do danych w chmurze jest bezpieczny, można go personalizować dla pojedynczych użytkowników lub grupy użytkowników.

Urządzenie zostało specjalnie opracowane do zastosowań mobilnych, takich jak uruchamianie palników, regulacja palników, kontrola kotłowni, okresowe konserwacje, redukcja emisji, monitorowanie sieci gazowej.

Występują 4 różne wersje o określonej dokładności i zakresie składu gazu:

• BlueEye™ Extended: czujnik lepkości + czujnik TCD
• BlueEye™ Renewable: czujnik lepkości + czujnik TCD + czujnik CO2
• BlueEye™ Hydrogen: czujnik lepkości + czujnik TCD + sprzętowy czujnik H2
• BlueEye™ Ultragreen: czujnik lepkości + czujnik TCD + czujnik CO2 + sprzętowy czujnik H2

 

Kalorymetr przenośny pomiar w terenie
Kalorymetr raport pomiarowy

Wyjścia pomiarowe:
• Indeks Wobbe (WI s i Wii)
• Ciepło spalania & Wartość opałowa (Hs i Hi)
• Stężenie H2 i CO2 w mol% (opcjonalne)
• Gęstość, względna gęstość i sprężalność
• Stochiometryczne stosunek powietrza do paliwa
• Liczba metanowa

Dokładność:
• Dla standardowych gazów sieciowych, zwykle poniżej 1%
• Inne składy gazów na życzenie

Bezobsługowość i niezawodność:
• Brak ruchomych części
• Brak reakcji chemicznych

Szybki i ciągły pomiar:
• Lepkość: 7 sekund
• Przewodnictwo cieplne i CO2: 1 sekunda

Inne cechy:
• Wodoszczelna i wytrzymała obudowa
• Wbudowany reduktor ciśnienia i przepływu
• Interfejs: Bluetooth® LE, aplikacja iOS i Android
• Zasilanie: USB 5V
• Instalacja typu plug-and-play
• Łatwa wymiana zespołu czujnika
• Certyfikaty CE, UKCA w trakcie uzyskiwania
• Specjalny skład gazu na życzenie (mieszanka LPG-air, rafineria, składy gazu syntetycznego itp.)

• Gaz ziemny i jego mieszaniny w tym mieszaniny z wodorem,
• Biometan,
• LPG i jego mieszaniny z powietrzem i azotem,
• Inne na specjalne zamówienie,

  FAQ / Często zadawane pytania ?

  Ciśnienie pracy analizatora ?

  Nowe wersje urządzenia bezpośrednio do 15 bar, starsze do 5 bar.

  Jakie zaimplementowano sposoby komunikacji z urządzeniem ?

  Urządzenie wykorzystuje interfejs Bluetooth do komunikacji z aplikacją zainstalowaną na telefonie. Telefon pozwala na obsługę urządzenia oraz wysyła dane do chmury (aplikacji internetowej z bazą danych).

  Jak wydrukować raport pomiarowy ?

  Dane pomiarowe, automatyczne wysyłane są na serwer (chmura danych) oraz zapisywane w pamięci telefonu. Logując się przez stronę internetową możesz wydrukować raport, pobrać dane w formacie Excel / PDF i inne.

  Czy urządzenie należy okresowo kalibrować ?

  Zalecamy, aby urządzenie sprawdzić raz w roku z wykorzystaniem gazu wzorcowego.

  Kalorymetr Przenośny Zastosowania

  1. Palniki przemysłowe gazowe
   1. Monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym
   2. Regulacja paliwo / powietrze
   3. Sterowanie w predykcyjne
   4. Zwiększenie efektywności
   5. Bezpieczne działanie palników
   6. Optymalizacja rozruchu palników
  2. Uruchamianie i regulacja małych kotłów
   1. Rozruch palnika
   2. Optymalizacja emisji
   3. Zwiększenie efektywności
  3. Zarządzanie siecią gazową
   1. Monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym
   2. Wskaźnik Wobbe
   3. Wartość kaloryczna
   4. Temperatura gazu
   5. Gęstość
   6. Liczba metanowa
   7. Kontrola mieszania
  4. Inteligentny licznik gazu
   1. Określanie wartości opałowej
   2. Współczynnik ściśliwości
  5. Produkcja gazu ziemnego
   1. Określanie wartości opałowej
   2. Monitorowanie odchyleń od wartości oczekiwanej
  1. Turbina gazowa
   1. Określanie wsp. paliwo / powietrze przed spalaniem
   2. Monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym
   3. Wskaźnik Wobbe
   4. Wartość kaloryczna
   5. Temperatura
   6. Gęstość
   7. Zwiększenie efektywności
   8. Biogaz i biometan
  2. Monitorowanie produkcji CH4
   1. Kontrola składników
   2. Zwiększenie efektywności
  3. Wodór
   1. Określanie stężenia
   2. Kontrola mieszania
   3. Monitorowanie limitów
  4. Transport CNG i LNG
   1. Określanie emisji gazu
   2. Kontrola emisji
   3. Zwiększenie efektywności
  5. Ogniwa paliwowe
   1. Monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym
   2. Wskaźnik Wobbe
   3. Wartość kaloryczna
   4. Temperatura gazu
   5. Kontrola mieszania
  1. Silniki gazowe
   1. Monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym
   2. Regulacja paliwo / powietrze
   3. Sterowanie predykcyjne
   4. Zwiększenie efektywności
   5. Bezpieczne działanie silnika
   6. Optymalizacja rozruchu silnika
  2. Gaz odpadowy
   1. Przed spalaniem
   2. Kontrola zapłonu
   3. Kontrola mieszania
   4. Zwiększenie efektywności
  3. Rozliczenie energii
  4. Zastosowanie dla Gazy przemysłowych
  5. Określanie czystości mieszaniny gazowej

  Dowiedz się więcej

  Produkty podobne

  Panel 14

  Panel pomiarowy kalorymetru

  Szafka pomiarowa przeznaczona do montażu po za strefą zagrożenia wybuchem np. kotłownie, hale przemysłowe.

  BlueEye Ex-D

  BlueEye Exd

  Urządzenie stacjonarne do zastosowań przemysłowych w procesach spalania oraz monitorowania sieci gazowych.

  Panel 13 Ex

  Panel pomiarowy kalorymetru Ex

  Przykładowa zabudowa kalorymetru Ex-D, przeznaczona do strefy zagrożenia wybuchem np. stacje gazowe.