+48 603 073 557 office@gasforindustry.eu

Zawór SL10 wydmuchowy / upustowy / nadmiarowy / bezpieczeństwa

Zawór SL10 wydmuchowy / upustowy / nadmiarowy / bezpieczeństwa to urządzenia zabezpieczające instalację przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia.

Zawór SL10 wydmuchowy / upustowy / nadmiarowy / bezpieczeństwa
Zawór SL20

Zawór SL10 wydmuchowy / upustowy / nadmiarowy

Zawór SL10 przeznaczony jest do instalacji w ścieżkach gazowych kotłowni przemysłowych, stacjach gazowych gdzie pełni rolę elementu  bezpieczeństwa.

 • zakres nastawy : 25 do 3 500 mbar (PS 8 bar) (typ SL20 : 25 do 16 000 mbar )
 • temperatura otoczenia : -20 °C to +60 °C
 • materiał obudowy : odlew aluminiowy
 • zgodny  :  PED/ATEX
 • przeznaczenie : gazy palne / nieagresywne / inne na życzenie
 • przyłącza : EN 1092-4 PN16 kołnierzowe lub ASME B 16.5 class 150 RF
 • rozmiar korpusu : Rp 1″  / Rp 1 ½” / Rp 2″
 • wersja do tlenu (bez olejów i smarów)
 • powłoka z żywic epoksydowych w koorach RAL
 • zawór BV podłaczany do portu oddechowego
 • ochrona przed owadami „Nos Gonzo” do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń
 • wskaźniki zadziałania zaworu z sygnalizacją / bez sygnalizacji
 • Certyfikat badania odbiorowego (ATC) zgodnie z normą EN 10204/3.1
 • Opcja gwint NPT
 • Test szczelności helem do zastosowań wodorowych

#zawór SL10 wydmuchowy

  FAQ / Często zadawane pytania ?

  Dostępne rodzaje przyłączy zaworu wydmuchowego SL10 ?

  W wykonaniu standardowym dostępne są gwinty Rp 1″ / Rp 1 1/2″ oraz  Rp2″ na zamówienie gwinty NPT.

  Wskaźnik zadziałania zaworu wydmuchowego do czego służy ?

  Wskaźnik zadziałania zaworu wydmuchowego to element instalacji bezpieczeństwa, któego zadaniem jest syganlizacja zdarzenia otwarcia zaworu wydmuchowego.

  W jakim miejscu na instalacji powinien być zamontowany zawór wydmuchowy ?

  Zawór wydmuchowy powinein być zamontowany w strefie pomiarowej ścieżki gazowej min 5x DN dyfuzora.

  Czy port oddechowy zaworu wydmuchowego należy wyprowadzić na zewnątrz pomieszczenia ?

  Port oddechowy zaworu wydmuchowego powinien być wyprowadzony na zewnątrz pomieszczenia lub należy zastosować bezpiecznik wypływu BV.

  Zawór SL10 wydmuchowy Formularz Doboru

   Dowiedz się więcej …

   Do czego służy Wskaźnik Zadziałania Zaworu Wydmuchowego ?

   Wskaźnik zadziałania zaworu wydmuchowego LI-1 (kątowy)/ LI-2 (prosty) to urządzenie sygnalizujące zdarzenie zadziałania zaworu wydmuchowego. Tego typu informacja może świadczyć o nieprawidłowym działaniu instalacji redukcji ciśnienia lub jej awarii. Wskaźnik może zostać wyposażony w styk kontrolny, współpracujący z systemem monitoringu instalacji.

   Monitorowanie emisji metanu do atmosfery jest ważne ponieważ ma wpływ na zmiany klimatyczne.Metan jest jednym z głównych gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie. Ma on o wiele większą zdolność do zatrzymywania ciepła niż dwutlenek węgla, chociaż występuje w atmosferze w mniejszych ilościach. Monitorowanie tych emisji pomaga nam zrozumieć, jakie są główne źródła metanu i jakie działania należy podjąć, aby je ograniczyć. Emisje ze zbiorników i instalacji: Metan jest również emitowany podczas wydobycia, transportu i składowania paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny i węgiel. Wycieki z rurociągów, nieszczelności w instalacjach i niekontrolowane uwalnianie metanu mogą przyczyniać się do znaczących emisji. Monitorowanie tych źródeł emisji pozwala na wczesne wykrycie problemów i podjęcie działań naprawczych w celu zmniejszenia wycieków metanu. Dowiedz się więcej na temat wpływu metanu na globalne ocieplenie klimatu oraz w jaki sposób możemy ograniczać emisje metanu przez odpowiedzialne stosowanie środków technicznych w przemyśle gazowniczym ze szczególnym naciskiem na sieci gazowe oraz stacje redukcyjno – pomiarowe, gdzie wyciek metanu może odbywać się w sposób ciągły i niekontrolowany w przypadku awarii.

    

   Dział Techniczny

   GFI Gas For Industry Poland

   Wskaźnik Wycieku Zaworu Wydmuchowego Nadmiarowego Bezpieczeństwa

   Produkty podobne

   Reduktor RS250/251

   Reduktor RS250/251 gaz ziemny, biogaz, lpg, tlen

   Regulator ze zintegrowanym zaworem szybkozamykającym

   Wskaźnik Wycieku

   Wskaźnik Wycieku Zaworu Wydmuchowego Nadmiarowego Bezpieczeństwa

   Wskaźnik wycieku LI-1 LI-2 zaworów wydmuchowych

   Reduktor R51

   Reduktor R51 gaz ziemny, biogaz, biometan, lpg, tlen

   Kompaktowy regulator z przyłączami kołnierzowymi

   BlueEye Ex-D

   Kalorymetr Gazowy BlueEye ExD

   Kompaktowy regulator z przyłączami kołnierzowymi