+48 603 073 557 office@gasforindustry.eu

PLEXOR INNOWACYJNY System Diagnostyczny Gazowych Ciągów Redukcyjnych

 


Kompleksowe rozwiązanie dla diagnostyki gazowych ciągów redukcyjnych.


Pl3 patented

Funkcjonalność głównych elementów stacji gazowej jest dokładnie testowana za pomocą przenośnego, łatwego w obsłudze urządzenia PLEXOR®. Uzyskujesz wiarygodne ilościowe wyniki testów. Połączenie urządzenia PLEXOR® ze stacją regulacji ciśnienia gazu odbywa się za pomocą specjalnie zaprojektowanych, systemowych łączników, które są na stałe zainstalowane w stacjach regulacji ciśnienia. Wyniki testu są zapisywane automatycznie na komputerze podręcznym (PDA) lub laptopie, bez interwencji inspektora.

Łączniki systemu


Mobile urządzenie testowe PLEXOR® jest podłączone do ciągu redukcyjnego gazu za pomocą bezpiecznych łączników systemowych i węży łączących. System może być stosowany do ciśnień wlotowych do 100 barów. Nie występują wycieki gazu, podczas podłączania lub odłączania urządzenia PLEXOR, a złącza systemowe automatycznie powracają do pierwotnej pozycji roboczej po rozłączeniu. Każdy łącznik ma określoną różną średnicę gwintu,  nie ma możliwości popełnienia błędu podczas podłączania. System kontroli PLEXOR® jest w pełni bezpieczny oraz niezawodny.

System diagnostyczny PLEXOR

Oprogramowanie CONNEXION v.5


Program COMMUNICATOR służy do synchronizacji danych między oprogramowaniem narzędziowym INSPECTOR, oraz bazami danych Microsoft® Access. COMMUNICATOR może być również wykorzystywany do synchronizacji danych pomiędzy systemem zarządzania przedsiębiorstwem, a systemem diagnostycznym PLEXOR.

Oprogramowanie DIAGNOSTICS jest używana przez kierownika biura do importowania danych pomiarowych z urządzenia INSPECTOR PDA do bazy danych i zarządzania tymi danymi. Dane mogą być przetwarzane na wiele sposobów w tym graficzna prezentacja trendów.

Oprogramowanie INSPECTOR jest przeznaczony do użytku przez inspektora w terenie. Oprogramowanie poprowadzi inspektora przez obowiązkową procedurę. Dane pomiarowe zebrane w teście są wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie MANAGER służy jako narzędzie do konfiguracji pakietu oprogramowania CONNEXION® oraz do zarządzania procedurami kontrolnymi, danymi stacji gazowych jak i wartościami granicznymi dla mierzonych wartości.