+48 603 073 557 office@gasforindustry.eu

Chromatograf BioMetan Chromex gaz ziemny, biogaz, lpg, tlen, związki siarki, THT, inne

Innowacyjny, nowoczesny chromatograf biometan serii Chromex to urządzenie przeznaczone do zastosowań w biometanowniach, biogazowniach, sieciach gazowych i instalacjach przemysłowych.

Chromatograf Biometan Chromex
Chromatograf Biometan 2

Chromatgraf Biometan Chromex gaz ziemny, biogaz, lpg, tlen, związki siarki, THT i inne

Modułowy chromatograf gazowy charakteryzujący się innowacyjnym sposobem montażu modułów analitycznych. Moduły analityczne (wymienne karty pomiarowe) są niezależne i mogą być dowolnie konfigurowane w obudowie chromatografu. Tego typu rozwiązanie stawrza nową jakość na rynku oferując wyjątkową elastyczność konfiguracji urządzenia, jego modernizacji i naprawy.

Urządzenie występuje w wersji 2 i 4 slotowej (możliwość montażu 1 do 4 kart pomiarowych).

Karty pomiarowe konfigurowalne ściśle według wymagań klienta.

Broszura Chromex 200 – 400

 

Dowiedz się więcej … ?

Do czego służy chromatograf gazowy ?

Chromatografia gazowa (GC) to technika analityczna stosowana w chemii i biochemii do rozdzielania i analizowania mieszanin substancji lotnych lub lotnych związków organicznych. Jest szeroko stosowana w laboratoriach analitycznych, przemysłowych i naukowych do identyfikacji, ilościowego oznaczania i charakteryzowania różnych związków chemicznych.

Chromatografia gazowa opiera się na zdolności różnych substancji chemicznych do oddzielania się i poruszania się wzdłuż nośnika (fazy stacjonarnej) pod wpływem przepływającego nośnika gazowego (fazy mobilnej). Mieszanka próbki jest wprowadzana do systemu chromatograficznego, a następnie poddawana procesowi rozdziału. Każda substancja w próbce ma indywidualne właściwości interakcji z fazą stacjonarną i mobilną, co prowadzi do różnic w czasie zatrzymania i oddzielaniu się na detektorze.

Chromatografia gazowa jest szczególnie przydatna do analizy substancji lotnych o niskich temperaturach wrzenia i stabilnych w warunkach wysokiej temperatury. Ta technika jest stosowana w wielu dziedzinach, takich jak analiza zanieczyszczeń środowiskowych, kontrola jakości produktów farmaceutycznych, badania żywności i napojów, analiza związków organicznych w próbkach biologicznych i wiele innych.

Wyniki chromatografii gazowej są zwykle rejestrowane za pomocą detektora, który generuje sygnał proporcjonalny do stężenia danego związku w próbce. Możliwość dokładnego rozdziału i identyfikacji składników w mieszaninie sprawia, że chromatografia gazowa jest niezwykle przydatna w badaniach analitycznych i prowadzeniu badań naukowych. Dowiedz się więcej.

 

Dział Techniczny

GFI Gas For Industry Poland

  Produkty podobne

  Reduktor RS254/255

  Reduktor RS254/255 gaz ziemny, biogaz, lpg, tlen, inne

  Regulator ze zintegrowanym zaworem szybkozamykającym

  Zawór S104

  Zawór Szybkozamykający S104

  Zawór Szybkozamykający do 16 bar przyłącza kołnierzowe

  Wydmuch SL10

  Zawór wydmuchowy SL20

  Zawór wydmuchowy DN25 na ciśnienie do 16 bar

  BlueEye Ex-D

  Kalorymetr Gazowy BlueEye ExD

  Kompaktowy regulator z przyłączami kołnierzowymi