+48 603 073 557 office@gasforindustry.eu

KALORYMETR GAZOWY

Wybierz jedno z naszych urządzeń do pomiaru ciepła spalania i wartości opałowej gazu.

BlueEye Ex-D

Kalorymetr Gazowy BlueEye ExD

Urządzenie stacjonarne do zastosowań przemysłowych w procesach spalania oraz monitorowania sieci gazowych.

BlueEye Mobile

Kalorymetr Gazowy BlueEye Mobile

Urządzenie przenośne do wykorzystania przez serwisantów palników, kotłowni, silników oraz gazowników.

Panel 13 Ex

Panel pomiarowy kalorymetru Ex

Przykładowa zabudowa kalorymetru Ex-D, przeznaczona do strefy zagrożenia wybuchem np. stacje gazowe.

Panel 14

Panel pomiarowy kalorymetru

Szafka pomiarowa przeznaczona do montażu po za strefą zagrożenia wybuchem np. kotłownie, hale przemysłowe.

Dowiedz się więcej… Do czego służy kalorymetr gazowy ?

Kalorymetry gazowy jest niezwykle przydatny w badaniach i analizach procesu spalania. Służą do pomiaru i oceny ilości energii termicznej generowanej podczas tego procesu. Oto kilka kluczowych zastosowań kalorymetrów gazowych w kontekście spalania:

1. Pomiar wartości opałowej: Kalorymetry gazowe umożliwiają precyzyjny pomiar wartości opałowej różnych paliw gazowych. Wartość opałowa to ilość ciepła wydzielanego podczas spalania jednostki masy paliwa. Jest to ważne dla oceny efektywności energetycznej i wydajności paliwa, a także do ustalenia optymalnych warunków spalania.

2. Analiza składu spalin: Kalorymetry gazowe umożliwiają analizę składu gazów spalinowych generowanych podczas procesu spalania. Mogą mierzyć zawartość tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx), siarki (SOx) i innych substancji szkodliwych. To pozwala na ocenę czystości spalin oraz identyfikację i kontrolę emisji szkodliwych substancji.

3. Oznaczanie entalpii spalania: Kalorymetry gazowe umożliwiają oznaczenie entalpii spalania paliw gazowych. Entalpia spalania to ilość energii cieplnej wydzielanej podczas spalania jednostki masy paliwa. Pomiar entalpii spalania jest kluczowy dla oceny wydajności energetycznej, projektowania urządzeń grzewczych i optymalizacji procesów spalania.

4. Badania kinetyki spalania: Kalorymetry gazowe są również używane do badania kinetyki reakcji spalania. Mogą dostarczyć informacji na temat szybkości reakcji, wydajności spalania, stężenia produktów pośrednich i innych parametrów związanych z procesem spalania. To pozwala na lepsze zrozumienie i kontrolę spalania w różnych warunkach.

5. Ocena wydajności urządzeń grzewczych: Kalorymetry gazowe są wykorzystywane do oceny wydajności i sprawności urządzeń grzewczych, takich jak piece, kotły czy palniki. Pozwalają na pomiar ilości energii cieplnej dostarczanej przez te urządzenia oraz ocenę ich efektywności energetycznej.

Wnioski z przeprowadzanych badań kalorymetrycznych gazów podczas procesu spalania są istotne dla rozwoju bardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska systemów energetycznych oraz dla zapewnienia zgodności z regulacjami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń.

Dowiedz się więcej.

Dział Techniczny

GFI Gas For Industry Poland