+48 603 073 557 office@gasforindustry.eu

ZAWORY UPUSTOWE WYDMUCHOWE BEZPIECZEŃSTWA

Wybierz jedno z naszych urządzeń do ochrony instalacji przed nadmiernym, niekontrolowany wzrostem ciśnienia.

Zawór SL5

Zawór SL5 upustowy / wydmuchowy / nadmiarowy

Ścieżki gazowe kotłowni przemysłowych

Zawór SL10

Zawór SL10 wydmuchowy / upustowy / nadmiarowy / bezpieczeństwa

Ścieżki gazowe / stacje gazowe / instalacje technologiczne

Zawór R101U

Zawór R101U bezpieczeństwa wydmuch 100%

Zawór NC sterowany zewnętrzną linią impulsową

do Flary Gazowej

Zawór R101US Flara Gazowa

Zawór NC do zasilania Flary Gazowej sterowany selenoidem

Wskźnik zadziałania

Wskaźnik Wycieku Zaworu Wydmuchowego Nadmiarowego Bezpieczeństwa

Informuje, że nastąpiła emisja gazu do atmosfery, styk kontrolny

Zawór BV

Zawór BV

Zabezpieczenie przed wypływem gazu do otoczenia w przyp. awarii

Powłoka Epoksydowa

Paleta powłok epoksydowych reduktorów

Powłoki epoksydowe / zabezpieczające w kolorze RAL

Dowiedz się więcej… Zawory Upustowe Wydmuchowe do czego służą ?

Zawory wydmuchowe, znane również jako zawory upustowe, czy zawory nadmiarowe są używane do kontrolowania poziomu ciśnienia w instalacjach technologicznych. Głównym celem tych zaworów jest usuwanie gazu z zamkniętych instalacji lub urządzeń w sposób kontrolowany. Bezpieczeństwo: W przypadku systemów, w których może gromadzić się nadmiar substancji (np. gazów, płynów lub par), zawory wydmuchowe służą do bezpiecznego usuwania tych substancji, zapobiegając nadmiarowi ciśnienia. Pozwala to utrzymać bezpieczne warunki pracy w systemie.

Ważne jest dostosowanie zaworów wydmuchowych do konkretnej aplikacji i wymagań systemu, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne funkcjonowanie. Dowiedz się więcej.

 

Dział Techniczny

GFI Gas For Industry Poland

Zawory upustowe wydmuchowe nadmiarowe bezpieczeństwa